Què hi ha més enllà?


Bianca Gavilán  1F

 

Som nosaltres qui decidim o el grup ho fa per nosaltres?


Aixa Clos 1F

 

El meu passat defineix el meu futur?

 


Feta per Carmen Gálvez

On està el límit?

 


Feta per Nora El Akal Chaji

La bellesa envelleix?


Feta per Llum Benedico

Què és la perfecció?

 


Feta per Marina Sancho

Tenim clar el que ens mata realment?

 


Marc Rodrigo 1rG

A on es dirigeix la humanitat?


Gisela Ramon Bargalló 1rG

Un dia més o un dia menys?

 


Anna María Contreras 1rG

Es trist pensar en algo bonic?


                                                                        Oriol Torres, 1rG

La bellesa és forma o contingut?


                                                                  Helena Bertran, 1rG

Construcció o destrucció ?


                                                       Jana Collelldemont, 1rG

Per què hi ha "algo" en comptes de res?

Quin es el sentit de la vida?


 Aran Tuxans 1rF

"tot" a la nostra vida segueix un patró?


Pol Sancho 1rF

Què hi ha després de la mort?

 

Noelia Crespo 1rG

Estem encadenats a estudiar?


 Joan Santamaria, 1r G

Necessitem tant?

 


Pol Tamayo 1rF

Es veritat que el futur está predestinat pel desti?


                                                                              Roc Badia, 1r F

L'ésser humà en el seu estat individual pren les seves decisions per voluntat pròpia o per l'intervenció del grup social?

 


Les portes ens separen o ens uneixen?

                                                           Gorka Sancho, 1rF
 

És la nostra l'única realitat?

 

                                            

                                                                   Marc Batlle i Casellas 1rF

Quin es el camí adequat per a la vida?

   

                             Nerea Oliva Bedoya

                                     1er batx G
 

Es pot trobar la pau evitant la vida?


                                                                             Gael Maimí, 1rF